AIA- JA METSATEHNIKA RENT

Renditoodete väljastamine ja tagastamine toimub:

E-R kell 09.00-18.00

L kell 10.00-13.00 (teistel aegadel tuleb eelnevalt kokku leppida).

Rendihinnad on ühe ööpäeva pikkuseks perioodiks (24h)

Hinnad sisaldavad käibemaksu!

 
Renditav toode
Tunni hind
Päeva hind
Saadavus (x)
Viljandi Otepää Valga Elva
Pinnasepuur BT 130   30€ x x   x
  Pinnasetihendaja   35€   x    
  Puuri pikendus 45cm   5€ x x   x
  Puur 90 mm   10€ x x   x
  Puur 200 mm   10€ x x   x
Muruõhutaja LB 540   40€   x x  
Mullafrees HB 560 Mullafrees HB 685   30€   x x x
Hekipügaja HSE 61 Hekipügaja elektriline HSE 61   35€ x x   x
Lehepuhur BG 56 Lehepuhur BG 56   25€ x   x  
Võsalõikur FS 410 C-EM Võsasaag/Trimmer FS 460   30€   x x x
  Teleskoop oksasaag 3,7 m   20€ x x x x
               
  Puulõhkumismasin HÜDRAULILINE HL 650, JALGADEL   25€   x    
  Ilmastikukindel pikendusjuhe 30 m (2tk)   5€   x    
Oksapurustaja GE 150 Oksapurustaja   30€   x x x
  Bensiini generaator (väiksem/suurem)   30€/40€   x    
  Tööstusvoolu pikendusjuhe   10€   x    
Lehepuhur BR 600 Lehepuhur Stihl BR600   30€       x

Kännufrees LASKI F360 SW/11

(pakume ka teenust!)

  60€   x    
Väike kopp   120€   x    
Langetustungraud Stalpen   25€   x    

RENDI ÜLDTINGIMUSED

 • Et rendiseadet rentida, selleks sõlmitakse Rendileping rentija ja ÕKOPESA OÜ (rendile andja) vahel.
 • Rentnikul on vaja esitada isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass).
 • Rendileping kehtib päevast, millal seade väljastatakse rentnikule, päevani, millal see tagastatakse Ökopesale.
 • Rendiaega arvestatakse 6 päeva nädalas, kui seda pole teisiti fikseeritud.
 • Renditasu on hinnakirjajärgne, kui pole kokkulepitud teisiti.
 • Renditasu makstakse seadme tagastamisel.
 • Kui rentnik otsustab, et soovib renditud toodet osta, siis renditasu ei võeta. Pakkumine kehtib 1-päevase rendi puhul. Kui tegemist on pikema rendiperioodiga, siis arvestatakse uue seadme soetuse puhul kogu renditasust ühe rendipäeva maksumus maha.
 • Renditasu ei sisalda transporti, montaaži, kütust. Ökopesa peab väljastama töökorras ja testitud seadme. Pretensioonid seadme töökorras oleku kohta tuleb teha ühe ööpäeva jooksul.
 • Rendilepingu kehtivuse korral ühe kahe nädala sooritatakse osamaksud 14 päevase perioodi järgi, kui sellest pole eelnevalt teisiti kokkulepitud.
 • Ökopesa ei vastuta kulude eest, mis tekivad rentnikule seadme puudulikust hooldusest või oskamatust ümberkäimisest rendi ajal.
 • Ökopesa ei vastuta rendiseadme rikkest tuleneva võimaliku rentnikule tekkiva kahju eest. (töö valmimise tähtaja venimine või muu taoline)
 • Ökopesa ei vastuta tööohutuseeskirjadest kinnipidamise eest renditud vara kasutamisel ning samuti kahjude eest, mis renditud vara võib rentikule tekitada.
 • Rentnik kinnitab allkirjaga rendilepingul, et on tutvunud renditavate tööriistade ohutusnõuete ja kasutusjuhenditega.
 • Kui seade rendi ajal kas hävib või varastatakse, peab rentnik tasuma rendileandjale sama seadme uushankehinna.
 • Rentnik peab seadme tagastma puhastatult, vastasel korral puhastab rendileandja seadme rentija kulul.
 • Rentnikul ei ole õigus ilma rendileandja kirjaliku loata edasi loovutada rendilepingut või selle alusel renditud seadmeid kolmandale isikule.
 • Kui rentnik rikub antud lepingu tingimusi, on rendileandjal õigus leping tühistada ja seadmed tagasi võtta ilma rentija nõusolekuta. Rentnik kannab kõik kulud, mis tekivad rendileandjale seoses rentnikupoolse lepingu tingimuste mittetähtaegse või mittevastava täitmisega, samuti viiviste sissenõudmistega tekkinud kulutused rendileandjal või kolmamdal isikul.
 • Rendilepingut puudutavad vaidlusalased küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.